فروشگاه آنلاین زیورآلات طلا 18 عیار و نقره

مثـقـال طلا

3,364,000

طلا 18 عیار

3,364,000

تعویض طلا 18

3,364,000

خــــریـد طـلا 18

3,364,000

سکه گرمی پارسیان

خرید

فروش

خرید

فروش

خرید

فروش

30 سوتی

142,000
142,000

400 سوتی

142,000
142,000

1.2 گرمی

142,000
142,000

50 سوتی

142,000
142,000

450 سوتی

142,000
142,000

1.3 گرمی

142,000
142,000

70 سوتی

142,000
142,000

500 سوتی

142,000
142,000

1.4 گرمی

142,000
142,000

100 سوتی

142,000
142,000

600 سوتی

142,000
142,000

1.5 گرمی

142,000
142,000

150 سوتی

142,000
142,000

700 سوتی

142,000
142,000

1.6 گرمی

142,000
142,000

200 سوتی

142,000
142,000

800 سوتی

142,000
142,000

1.7 گرمی

2,533,000
142,000

250 سوتی

142,000
142,000

900 سوتی

142,000
142,000

1.8 گرمی

142,000
142,000

300 سوتی

142,000
142,000

1 گرمی

3,603,000
142,000

1.9 گرمی

142,000
142,000

350 سوتی

142,000
142,000

1.1 گرمی

142,000
142,000

2 گرمی

142,000
142,000